Partners

Min Hälsobok har vårdcentralens egna utseende, logga och grafiska profil. Genom appen kan ni dela viktig information till er patient varje dag. Genom appen kan ni kommunicera med patienten, enkelt, säkert och krypterat.

Funktioner

Kommunikation

Tala direkt med dina patienter, och håll dem informerade om vad som händer på er vårdcentral. Kommunicera säkert, krypterat och enkelt. Låt inte långsamma kommunikationsvägar hindra er.

Trygghet

Med god tillgänglighet skapar min hälsobok nya möjligheter för varje individ att ta kontroll över sin hälsa. Patienten dokumenterar sitt hälsotillstånd och kan smidigt föra dagbok om sitt mående.

Information

Ge patienterna viktig information om deras vårdkontakter. Var den källa som de söker sig till när de undrar eller oroar sig över något. Var ett stöd på vägen och ge dem möjligheten att förbereda sig på sin resa genom vården.

Alltid

Appen finns nära patienterna alla dygnets timmar och för dem är det en trygghet. Oavsett tidpunkt finns ni alltid där hos dem, även efter arbetstid.

Ja, vi har ett nyhetsbrev