Om Oss

Ett företag som förser vårdtagare och vårdgivare med nya kommunikationskanaler

Med flera års forskning om patientcentrerad vård vid Lunds Universitet som bakgrund arbetar vi nu med att låta resultaten göra nytta för medborgare och samhälle och bidra till innovationer inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Fredrik Nilsson
Styrelseordförande

Fredrik Nilsson är professor vid institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Universitet. Han forskar inom innovation, logistik och förnyelse bland annat inom hälso- och sjukvården. Han har författat ett antal rapporter och vetenskapliga artiklar kring behovet av en mer patientorienterad vård. Han håller också kurser riktade till hälso- och sjukvården.

Bertil Lindström
Styrelsedamot

Bertil Lindström har lång erfarenhet av arbete inom offentlig sektor i allmänhet och vård och omsorg i synnerhet. Har bl.a. varit, direktör för Utvecklings-centrum Region Skåne, personaldirektör inom Malmöhus läns landsting, sjukhusdirektör vid lasarettet i Trelleborg, VD för Malmöhushälsan AB, produktionsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör inom Region Skåne.

Elias Sandgren
VD

Elias Kristoffersen, VD i TGC com AB, tidigare marknadschef och organisationsutvecklare med bakgrund i SaaS-utveckling.

elias@tgccom.se
073-9624969

Partners

Ja, vi har ett nyhetsbrev